به گزارش سایت تی نیوز، در پایان این نشست دکتر حسین خطیبی روان‌پزشک و مشاورفیلم «آینه‌های روبرو» - به شرایط و ویژگی‌هایی که افراد ترنس دارند اشاره کرد و گفت: «آینه‌های روبرو» یک آینه‌ی تمام‌نما برای همه‌ی ما است. همه‌ی ما می‌توانیم بخشی از شخصیت خودمان را در آن ببینیم، حتی اگر یک ترنس را از نزدیک ندیده باشیم
http://tnews.ir/FullKhabar_11591386_F98E/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%C2%AB%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%C2%BB_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%84%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D8%BA_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html