• به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای فیلم سینمایی"آینه های روبرو" عصر امروز 16 بهمن با حضور نگار آذربایجانی کارگردان فیلم، شایسته ایرانی و غزل شاکری بازیگران و دکتر خطیبی مشاور فیلم برگزار شد.

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1246487